Kaf-Der Bülten

1993 - 1996

1993'de Türkiye Çerkes diasporasında ilk kez dernekler bir araya gelerek ortak bir yapılanmaya gitti ve Kafkas Derneği'ni kurdu. Kaf-Der'in yayın organı olarak yayımlanan Kaf-Der Bülten'in sahibi Kaf-Der adına Aslan Arı, sorumlu müdürü İbrahim Kızılırmak'tı. İbrahim Kızılırmak'ın anayurda dönüş yapması üzerine 18. sayıdan itibaren sorumlu müdür Cevat Bageoğlu oldu. Kaf-Der Bülten özellikle Çerkes diasporasının örgütlenme süreci, Abhazya'nın bağımsızlığı ve Rusya-Çeçenistan savaşına ilişkin önemli bir bilgi kaynağıydı. Kaf-Der Bülten, 1997'de yerini Nart dergisine bıraktı.


KAF-DER/BÜLTEN ... Halkımızın örgütsel bazda demokratik bir iletişim ve etkileşim ortamında birleşip bütürleşmesine katkıda bulunmaya çalışacaktır.
Bu bültende bir yandan Kaf-Kur'dan Kaf-Der'e Türkiye'deki Çerkeslerin örgütlenme sürecini izleme ve tanıma olanağı bulacak, bir yandan da bu süreç içinde yaşanan sorunlara tanık olacak, yapılan ve yapılması gereken çalışmalara doğrudan veya dolaylı biçimde katılma ve katkıda bulunma fırsatı bulacaksınız.
KAF-DER/BÜLTEN, aynı zamanda Anayurt ile ilişkilerimizde bir köprü görevi görmeye çalışacak, orada olup-bitenleri mümkün olan en kısa süre içerisinde sizlere ulaştırmanın gayreti içinde olacaktır.
Başka deyişle KAF-DER/BÜLTEN, bir yandan Kaf-Der'in ve diğer derneklerimizin sözcüsü ve aynası olurken, bir yandan da dernek üyelerimizin ve halkımızın gözü-kulağı olmaya çalışacak, örgütlenmemize ve her bakımdan bir birimizi tanıyıp etkileşmemize, sorunlarımıza elbirliğiyle çözümler aramamıza, bulduğumuz çözümleri yine elbirliğiyle gerçekleştirmemize hizmet edecektir.

KAF-DER BÜLTEN