Kafdağı

1987 - 1992

Kafdağı dergisi 1987 yılında Ankara'da Kuzey Kafkasya Kültür Derneği (Çerkes Derneği) tarafından yayımlanmaya başlandı. Derginin ilk sayısında sahibi Aslan Arı, yazı işleri müdürü Mansur Ulutaşlı'ydı. Derginin 25-26. sayısından sonra yazı işleri müdürlüğünü Aslan Arı, 37-40. sayısından itibaren de Mustafa Aziz Özbek üstlendi. Kafdağı 12 Eylül darbesinden sonra dernek faaliyetlerinin yeniden başladığı bir dönemde önemli bir rol üstlendi. Bu süreç Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün diasporada ilk kez 1989 yılında anılmasını sağladı. Kafdağı dergisi 1993'de Kafkas derneklerinin ortak bir örgütlenmeye giderek Kafkas Derneği'ni kurmasıyla yerini kaf-der bülten'e bıraktı.


Dağınık yerleşim, hızlı değişim, dil ve şive farklılıkları, özellikle de ülkedeki olağanüstü dönemlerin getirdiği kimi çekingenlikler [Kafkas kültürünün gelişimine olan engellerden] bazılarıdır. Ama unutmayalım ki; el ve gönül birliğiyle, iş ve güç birliğiyle, bilinç, kararlılık ve özveriyle aşılamayacak hiçbir engelimiz yoktur. Ve inaniyoruz ki tüm engelleri aşabilecek bu birlik, bir gün mutlaka sağlanacaktır. Ancak korkarız ki, o zaman iş işten geçmiş olabilecektir. Çünkü zamanla aşılabilecek engellerin belki tek istisnası yukarıda belirttiğimiz zaman engelidir. Zaman engelinin zamana tahammülü yoktur. Bunu aşabilmenin tek yolu tez davranmaktır.
İşte Derneğimizin KAFDAĞI'nı çıkarmadaki en önemli amaçlarından biri de budur. Kısaca hemşehrilerimizin, kültürümüze ilişkin sorunların çözümüne bir an önce, daha yaygın ve etkili biçimde, belki biraz daha fazla bir özveriyle katılmalarını sağlamaktır.ç

KKKD Yönetim Kurulu