Kuzey Kafkasya

1970 - 1993

Kuzey Kafkasya dergisi İstanbul'daki Kuzey Kafkas Türk-Kültür ve Yardım Derneği tarafından iki aylık dergi olarak yayımlandı. Derginin ilk sayısında sahibi Rasih Savaş, yazı işleri müdürü Tarık Kutlu oldu. Türkiye'de en uzun süre yayımlanan dergilerden biri olan Kuzey Kafkasya dergisi 1970-1980 döneminde 61 sayı olarak yaımlandı. 1980 askeri darbesinden sonra dernek faaliyetlerinin durdurulması ile yayınına ara veren dergi, Haziran 1986'da 62. sayısı ile yayına devam etti. Derginin son sayısı (sayı 87-88) 1993 yılında yayımlandı. 1994 yılında derneğin yeni yönetimi tarafından Kuzey Kafkasya yerine Yedi Yıldız dergisi altı sayı olarak yayımlandı.


Zulûm eden devlet, esir milletlerin tarihlerini, geleneklerini, edebiyat ve kültürlerini, hatta dinlerini yok etme amacını ön plânda tutmaktadır. Bu ne insani bir tutum, ne de medeni bir anlayıştır. Aynı çerceve içersinde biz, Kuzey Kafkasya tarihinin, edebiyat-kültür ve foklorunun asıl sahiplerinin olduğu üstünde duracağız. Bu açıdan yayın yaparak Kuzey Kafkasya'nın ve kültürünün tanınmasına, yayılmasına, bunlar olmasa dahi unutulmamasına çalışacağız. Dergimiz, haklının hakkını aramayı, haksızın da hakkını vermek düşüncesini bir amaç edinerek çıkmaktadır.

Kuzey Kafkasya