Nart

1997 - 2014

Nart dergisi 1997 yılında Ankara'da Kafkas (Birliği) Derneği (Kaf-Der) tarafından kaf-der bülten'in yerine yayımlanmaya başlandı. Derginin ilk sayısında sahibi Kafder adına Muhittin Ünal, yazı işleri müdürü Hikmet Kandemir'di. Dergi 37. sayısından sonra Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlandı. Bu sayıdan itibaren Behice Yeşilbağ ve 69. sayıdan itibaren Filiz Kaplan yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Diasporada en uzun süreli yayımlanan yayınlar arasında yer alan Nart dergisi haber ve kültürel ürünlerin yanı sıra araştırma yazılarına da yer verdi.


Türkiye'deki tüm Kafkas derneklerinin bir çatı altında birleşerek “örgütlü toplum” olma yolunda önemli adımların atıldığı tarihi bir dönemde yaşıyoruz... Yeniden-yapılanma süreci ile birlikte, yayınını yaklaşık 3,5 yıldır sürdürmekte olan Kafkas Derneği aylık haber bülteni kaf-der bülten'in yeni bir biçim ve daha zengin bir içerikte yayınlanması da gündeme gelmiştir. kaf-der bülten, Abhazya ve Çeçenya'daki direniş mücadelelerinin yaşandığı bir dönemde, özellikle anayurda ilişkin haberlerin derlenmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması işlevini yüklenmiş ve bu doğrultuda başarılı bir yayın olmuştur. Birlikteliğin tamamlanmasına yönelik çok önemli adımların atıldığı bu yeni dönemde, yayın sürecinin sadece “haber” ile sınırlı kalmaması gerektiği açıktır. Artık yayın süreci, bilimsel ve kültürel birikimin sağlanması ve geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına yardımcı olmalıdır.

Nart Dergisi