Yedi Yıldız

1994 - 1995

Yedi Yıldız dergisi İstanbul'daki Kuzey Kafkasyalılar Kültür Derneği tarafından, derneğin yeni çizgisini yansıtmak amacıyla Kuzey Kafkasya dergisi yerine yayımlanmaya başlandı. Derneğin adı da bu yeni yaklaşıma uygun olarak "Birleşik Kafkasya Derneği" olarak değiştirildi. Derginin sahibi, dernek adına Ömer Aytek Kurmel, yazı işleri müdürü ilk üç sayıda Nail Sönmez, sonraki sayılarda Engin Şekerci'ydi. Derginin Global Hedeflerinden biri "Birleşik özgür Kuzey Kafkasya ve neo-dönüş anlayışının yaygınlaşması" oldu.


Yedi Yıldız içinde bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtacak ve misyon dergisi olacak. Hem güncel hem arşivsel değer taşıyacak. Kuzey Kafkas diasporası kadar dışımızdaki kamuoyu için de referans olmayı hedefliyor. Bu bağlamda sayfalarımızda güncel politik önceliği olmayan folklorik temalar değil, ağırlıklı olarak Kafkasya, diaspora, dünya üçgeniyle ilgili haber, yorum, araştırma, analiz ve projeksiyonlar yeralacak. Tarihsel konulara, güncel gelişmeleri ilgilendirdiği oranda dergimizde yer verilecek.

Yedi Yıldız