Çerkeslerin Geleceği Üzerine Düşünmek

Kültür, Toplum ve Demokrasi

diaspora yazıları

2022-05-20

Çerkeslerin 21. yüzyıldaki sorunları ve geleceği üzerine odaklanan iki kitaplık derlemenin bu cildi, Türkiye Çerkeslerinin varoluş sorunlarının, mevcut popülist otoriterleşme eğilimindeki siyasetin sınırlarını aşarak demokrasi mücadelesiyle eklemlenmesinin gerekliliği ve koşulları üzerine bir düşünme çabasını içeriyor.

Kitapta demokratik mücadelenin özneleri olarak kültürel kimlikler, eşit vatandaşlık ve çoğul Çerkeslikler kavramları tartışılarak, radikal demokratik açılımlar için toplumsalın nasıl yeniden inşa edilebileceği tartışılıyor. Çerkeslerin gelecek güzergahı olarak “nasıl bir demokrasi mücadelesi olmalı” sorusuna cevap aranıyor.

Kitap anadilinde eğitim yasağının eleştirisi ile başlıyor ve kaybolmaya yüz tutan Çerkescenin özelliklerini, dil ve kimlik ilişkisini inceleyen yazılarla devam ediyor. Yok oluş sürecinin yansımaları diaspora Çerkeslerinin anavatanlarıyla buluşması üzerinden de ele alınıyor. Diaspora Çerkes kültürünün en önemli göstergelerden birisi olarak müzik ve dansların, Çerkeslerin ortak hafızası ile kimliğinin kurulmasındaki rolünü değerlendiriliyor, farklı halkların müzik politikalarıyla karşılaştırarak Çerkes müziğinin geleceği tartışılıyor. Bu kapsamda kültürün diğer unsurları da unutulmuyor: edebiyatın Çerkeslerin var olma mücadelesindeki öneminin yanı sıra, diasporada yeniden-kimliklenme sorunu ve kentleşmenin asimilasyona etkileri de somut örnekler üzerinden tartışılıyor.

Yakın geleceğe ilişkin umut ve kaygıları dile getirmenin yanında öngörülerde de bulunan ufuk açıcı bir eser.

İçindekiler

 • Önsöz
  • Merih Cemal Taymaz

Birinci Bölüm: Geleceğin Kurucusu Olarak Dil ve Kültür

 • Ner’den Baksan Tutarsız, Ner’den Baksan Yanlış: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki Anadilinde Eğitim Yasağının Eleştirisi
  • Levent Köker
 • Yok Olma Tehdidi Altında Batı Kafkas Dilleri
  • Ayla Bozkurt-Applebaum
 • Önce Anavatanlarını Kaybetmiş Şimdilerde İse Anadillerini Kaybetme Eşiğindeki Çerkesler
  • Emre Pshigusa
 • “Do You Speak English?”
  • Aydan Çelik
 • Dilsel Hegemonyanın Dinsel Pratiklerdeki Yansıması: Nalçik ve Uzunyayla Çerkesleri Örneği
  • Hamit Yüksel
 • Müziğimizin Geleceği
  • Murat Bjeduğ
 • Diasporik Kimliğin Yeniden Üretiminde Dans ve Müzik
  • Hakan Eken
 • Varolma Mücadelesinde Kültür Göstergesi Olarak Edebiyat
  • Adnan Özveri
 • Göç ve Yeniden Kimliklenme
  • Mehmet Eser
 • Kentleşme ve Sonuçları: Düzce ve Civarında Çerkes Köylerinin Çözülüşü ve Asimilasyon
  • Osman Güdü

İkinci Bölüm: Demokrasi, Yurttaşlık ve Haklar Sorunsalı: Ne Yapmalı?

 • Yüzyılımızın Aşılabilir Eşiğinde Demokrasiyi Savunmak
  • Dinçer Demirkent
 • Kültürel Kimlik Olgusunu Yeniden-Düşünmek: Eşit Vatandaşlık ve Çerkesler
  • E. Fuat Keyman
 • Vatandaşlık ve Kimlikler Geriliminde Çoğul Çerkeslikler
  • Ferhat Kentel
 • Popülist Sağın Yükselişi: Uzaktakilerin Küreselleşme Karşısındaki Tutumları
  • Ayhan Kaya
 • Çerkeslik ya da Janus’un İleriye Bakan Yüzü
  • Kadir Dede
 • Geleceğin Toplumu ve Özgür Toplum Üzerine Düşünceler
  • Erol Anar (Hatko)
 • Çerkesler İçin Eko-Politik ve Kültürel Bir Gelecek Tasavvuru: Cem Özdemir İle Bir Söyleşi
  • Akanda Taştekin
 • Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ve Değişen Dünya Koşullarında Kendini Yeniden Kurmak
  • Ahmet Asena
 • “Cumhuriyetin İlk Günleri Gibiydi Yüzün”
  • Merih Cemal Taymaz
 • Çerkes Araştırmaları Üzerinden Geleceği Düşünmek: Bir Okuma Denemesi
  • Sevda Alankuş-Erol Taymaz

Siparişleriniz için burayı tıklayınız