Çerkeslerin 21. Yüzyılı

Kimlik, Anayurt ve Siyaset

diaspora yazıları

2021-11-16

Elinizdeki kitapta yer alan çalışmalar tarihsel perspektifi ihmal etmeden son dönem Çerkes sosyolojisini, kültürünü, politikalarını ve gelecek yönelimlerini konu ediniyor. Kitabın kaygısının yakın gelecek olmasının nedeni, bölgemizdeki ve dünyadaki bütün ezilen sınıfların, halkların, etnik grupların, dışlanan sosyal kesimlerin ve mültecilerin kaygılarının da aynı olmasıdır.

Kitapta yer alan yazılar zaman zaman tarihe ve Çerkeslerin kült persona non grata’sı Çerkes Ethem’e göndermeler yaparak Çerkeslerin toplumsal tarih içerisinde edindikleri ama pek de tekin olmayan, ikircikli pozisyonlarına ve bu pozisyonun “dışarıdan” nasıl göründüğüne eğiliyor; Çerkeslerin, kendilerine ve dışarıya nasıl baktıklarına ilişkin değerlendirmelerini ve tanıklıklarını paylaşıyor.

Çerkeslerin 1864’ten bu yana siyasi faaliyetleri, örgütlenmeleri ve mücadeleleri kitabın odak noktaları arasında. Çerkes milliyetçiliğinin ve “Çerkes kadını” imajının gölgesindeki kadın sorunu ise toplumsal cinsiyet ilminin verimini kitaba taşıyor. Diasporada asimilasyon ve gençlerin gelecek öngörülerini tartışan söyleşiler kitaba zenginlik katan öğelerden biri. Kitap ayrıca, Çerkeslerin Osmanlı döneminden günümüze kadar diasporadan anayurda dönüş girişim- lerini özetliyor, dönüş fikrinin gelişimini izliyor ve bir siyasal pratik olarak dönüşün anlamı üzerinde duruyor. Abhazya Cumhuriyeti’nin dönüş ve kabul politikalarını ve dönüşün hukuki prosedürü üzerine ayrıntılı bir sunuyu da içeren kitap, Türkiye ve Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya politikalarının karşılaştırmalı analizine yer veriyor. Çerkes diasporasının Türkiye’nin Kuzey Kafkasya politikalarına katkısının neler olabileceğini, ayrıca emperyal güçlerin bölgedeki ağırlıkları ve politik tasarruflarını mercek altına alıyor.

Temennimiz, bu kitaptaki makaleler vesilesiyle açılacak bir tartışmanın Türki- ye’deki demokrasi tartışmalarına ve Çerkes diasporasının bütününe taşınma- sıdır.

İçindekiler

 • Önsöz
  • Merih Cemal Taymaz

Birinci Bölüm: Diasporada Varoluş, Mücadele ve Örgütlenme

 • Türk Milliyetçiliği ve Çerkeslik - “Muavin Milliyet” veya Pharmakon
  • Tanıl Bora
 • Mitik Bir Kâbus Olarak Çerkes İhaneti: Mehmet Bican’ın Çerkes Enişte Romanında Hain Çerkes Ethem İmgesi ve Resmi Tarih Anlayışı
  • Erol Köroğlu
 • Kimlik Haklarıyla Kendini Varetmenin İmkânları Açısından Soykırım Sonrası Çerkes Sorunu
  • Erdoğan Aydın
 • Türkiye’de Milli Kimliğin İnşası ve Farklı Etnik Grupların Durumu: Çerkesler Örneği
  • Cahit Aslan
 • Bir Tutunma Stratejisi Olarak Türkiyeli Çerkeslerin Kültürel Alana Yönelimi
  • Eylem Akdeniz Göker
 • Nesilden Nesile Çerkeslik, Dernekçilik ve Çerkes Siyaseti: Bir Aile İncelemesi
  • Ulaş Sunata
 • 1864’den Günümüze Çerkeslerin Örgütlenme, İnsan Hakları ve Demokrasi Mücadelesi ve KAFFED
  • Cumhur Bal
 • Türkiye Çerkeslerinin Demokrasi Mücadelesindeki Yeri: Kültürel, Siyasal, Ekonomik Örgütlenme Mücadeleleri ve Gelecek Ufku
  • Can Nart
 • Tam Bağımsızlık Hayal mi? Ya Özgürlük?
  • Yaşar Güven

İkinci Bölüm: Kadınlar ve Gençler

 • Bir Hayaletin Yapıtaşlarının Peşinde: Türkiye’deki Çerkes Milliyetçiliğinin Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Arazileri
  • Setenay Nil Doğan
 • Tarihi “Çerkes Kadını” İmgesinin Gölgesinde “Çerkes Kadını”nın 21. Yüzyılı
  • Elmas Zeynep Arslan
 • Diasporada Kadınlık Halleri ve Çerkes Kadınları Üzerine
  • Birgül Asena Güven
 • Çerkes Örgütlenmeleri ve Kadınlar
  • Filiz Çelik
 • Asimilasyon - Ulus Ötesi Diaspora: Çerkes Gençlerinin Dil, Kültür ve Gelecek Öngörüleri
  • Ergün Özgür
 • Türkiye Çerkes Diasporasında Gençler: Ne Diyorlar?
  • Bahar Ayça Okçuoğlu

Üçüncü Bölüm: Anayurtlar, Dönüş ve Dış Politika

 • Osmanlı Dönemi Çerkes Diasporasında Anavatana Dönüş Sorunu
  • Georgy Chochiev
 • Türkiye’de “Dönüş” Düşüncesinin Gelişimi
  • Erol Taymaz
 • Diaspora’nın Gelecek Tasarımı ve Pratiği: Dönüş Sorunsalı
  • Bülent Jane
 • Abhazya Örneğinden Yola Çıkarak Vatana Dönüşün Hukuki Boyutu Üzerine Düşünceler
  • Anıt Baba (Papba)
 • Abhazya Cumhuriyeti’nde Dönüş Sorunsalı ve Dönüş Politikaları
  • Behice Bağ Özveri
 • Anayurda Dönüş: Çerkes Kalma İdeası ve Eylemi
  • Denef Işık
 • Türkiye ve Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’ya Yönelik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
  • Muhittin Tolga Özsağlam
 • Çerkes Diasporasının Türkiye’nin Kuzey Kafkasya Politikasına Katkıları
  • Murat Özçelik

Siparişleriniz için burayı tıklayınız